Dü?ünürdüm v? dü?ünür?m ki, sizin fikriniz faydal? ola bil?r.

 • Creator
  Topic
 • #87975
  Gjack
  Participant

  Dü?ünürdüm v? dü?ünür?m ki, sizin fikriniz faydal? ola bil?r. U?urlar? qorumaq üçün m?rc strategiyalar? n? q?d?r tez-tez yenil?nm?lidir? B?z?n bel? görünür ki, strategiya mü?yy?n edildikd?n sonra o, ?b?di i?l?y? bil?r, lakin d?yi?iklikl?rl? ayaqla?maq v? r?qab?t?davaml? qalmaq üçün daimi yenil?m? t?l?b oluna bil?r. Bu mövzuda sizin fikirl?rinizi v? m?sl?h?tl?rinizi almaq ist?rdim!

 • The forum ‘Ski Mountaineering’ is closed to new topics and replies.